Adatkezelési Szabályzat

1. Az adatkezelő neve:
Bécsi Tímea Tréning Bt

2. Az adatkezelő címe:
4400 Nyíregyháza, Gádor Béla u. 35.

3. Adatkezelési nyilvántartási azonosítója: NAIH-119603/2017.

4. Elérhetőség:
holisztikusno@gmail.com

5. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabály:

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv., az alábbi linken keresztül elérhető a jogszabály hatályos szövege: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV)

5. A regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés

személyes adat

az adatkezelés célja

felhasználónév

a felhasználó név az adatbázisban történő azonosításhoz elengedhetetlenül szükséges

e-mail cím

az e-mail cím a holisztikusno.hu  és az Ön közötti kapcsolattartás célját szolgálja, a hírlevél küldés esetén fontos

 

6. A kezelt adatok köre:

A felhasználó által kötelezően vagy önkéntesen megadott adatok. Magánszemélyek esetében: név, telefonszám, mobilszám, e-mail cím.

A www.holisztikusno.hu  megtekintése során rögzítésre kerül a felhasználó számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben  a felhasználó számítógépének beállításától függően  a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza.

A hálózat világában a személyhez kötődő információkat, a testreszabott kiszolgálást csak akkor lehet biztosítani, ha a szolgáltatók egyedileg azonosítani tudják ügyfeleik szokásait, igényeit. Az anonim látogatóazonosító (cookie, süti) egy olyan egyedi, azonosításra, illetve profil információk tárolására alkalmas  jelsorozat, melyet a szolgáltatók a látogatók számítógépére helyeznek el. A cookie-k használatát a felhasználó saját gépének Internet beállításai alatt korlátozhatja.

A Felhasználó által megadott adatok valódiságáért és pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel. Az adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért a holisztikusno.hu oldal  nem vállal felelősséget, felelősségét e tekintetben kifejezetten kizárja.

 

7. Az adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.

8. Az adatkezelés célja:
A felhasználó által kötelezően vagy önkéntesen megadott adatok, információk esetében az adatok kezelésének céljai:  hírlevél küldése, események hirdetése, promóciós és letölthető anyagok küldése, stratégiai partnerek és akciók ajánlása.

9. Az adatkezelés időtartama:
A. A felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében, amíg a felhasználó tagja a www.holisztikusno.hu weboldalnak.  Amennyiben a felhasználó jogellenesen, megtévesztően használ személyes adatot, vagy bűncselekményt valósít meg, akkor adatait a felhasználási feltételekben biztosított módon az adatkezelő azonnal törölheti.
B. A www.holisztikusno.hu  portál használata során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében a látogatástól számított legalább 1 évig tárolja a rendszer az adatokat.

10. A személyes adatok törlése:
A felhasználó a holisztikusno@gmail.com e-mailre küldött levélben kérheti a regisztrációja törlését.

11. Reklámok :
A www.holisztikusno.hu  fenntartja magának a jogot, hogy a regisztrációkor megadott adatok alapján felhasználóinak hírleveleket küldjön. Illetve a weboldalon  reklámcélú hirdetéseket helyezzen el.

12. Adatfeldolgozó megnevezése:
Bécsi Tímea Tréning Bt

13. Adatfeldolgozás megnevezése:
A 6-os pontban szereplő adatokat tartalmazó rendszer üzemeltetését a Bécsi Tímea Bt végzi.

14. Adatfeldolgozó címe:
4400 Nyíregyháza, Gádor B. u. 35.

15. Adatbiztonsági intézkedések:
A személyes adatokat a Magyarország területén a  Giganet Kft. szervertermében telepített, 24 órás őrzéssel védett, dedikált szervereken tároljuk.

16. Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége:
A www.holisztikusno.hu fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A felhasználó a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.

17. A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban:
Személyes adatai kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben a holisztikusno@gmail.com  címre kell eljuttatni, amire 8 munkanapon belül választ kap az érintett.

18. A felhasználó jogérvényesítési lehetőségei:
A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke segítségét is. További kérdéssel, illetve észrevételeivel keresse az üzemeltető munkatársát a holisztikusno@gmail.com e-mail címen.

Felhasználási feltételek

Érvényes: 2017. 05. 10-től

Jelen megállapodás magyar nyelven készült. Amennyiben a fordítás szövegének bármely pontja ellentmond a magyar változatnak, a magyar nyelvű változat az irányadó. 

 1. Adatvédelem

  A Bécsi Tímea Tréning Bt adatkezelési szabályzata tartalmazza az adatkezelésre, adatok gyűjtésére vonatkozó alapelveket, összhangban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel. Az alábbi linken keresztül elérhető a jogszabály hatályos szövege: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV).
   
 2. Tartalom és információ megosztása
 1.  A www.holisztikusno.hu weblapon történő regisztrációval a felhasználó elfogadja a rendszer használatának alapelveit.
 2. Felhasználó büntető jogi felelőssége tudatában nyilatkozik, hogy valós személy vagy szervezet, s adatai megfelelnek a valóságnak, s nem él vissza harmadik fél személyes vagy céges adataival.
 1. Biztonság

  A www.holisztikusno.hu mindent megtesz annak érdekében, hogy felhasználói adatait biztonságosan kezelje, de ezt garantálni nem tudjuk.
  1. A felhasználó vállalja, hogy nem tesz közzé valótlan tartalmakat, eseményeket, s nem tesz közzé jó ízlést sértő fotókat a weblaphoz kapcsolódó Facebook csoportban.
  2. A felhasználó szervezet vállalja, hogy nem tesz közzé jó ízlést, vagy harmadik fél személyiségi jogait sértő cikkeket, tartalmakat a weblaphoz kapcsolódó Facebook csoportban.
  3. A felhasználó vállalja, hogy nem tesz közzé valótlan, személyiségi jogokat sértő  állításokat.
  4. Egyetlen felhasználó sem használhatja a www.holisztikusno.hu oldalát és a hozzá kapcsolódó Facebook oldalt  hálózati kereskedelemre, pl. piramisjátékra, MLM értékesítésre.
  5. A felhasználó bűntetőjogi felelősséget tudatában kijelenti, hogy nem tölt fel kéretlen üzeneteket, vírusokat a www.holisztikusno.hu és a hozzá kapcsolódó Facebook csoport  rendszerébe.
  6. Tilos a www.holisztikusno.hu rendszerén belül bármilyen nemi, faji, vallási, politikai hovatartozásra vonatkozó diszkriminatív cikk, poszt, kép feltöltése.
  7. Tilos bármi nemű félrevezető, törvényt sértő, pornográf cikk, fotó, poszt feltöltése.

 

 1. Fizetések

  Amennyiben a www.holisztikusno.hu  használatával kapcsolatosan felhasználó elfogadja az alábbi feltételeket:
 1. Előfizetések. Amennyiben a webrendszer oktatási csoportjának használatára előfizetést vásárol, azonnal megterheljük a felhasználó által megadott finanszírozási eszközt, majd ezt követően minden előfizetési időszak kezdetén.
 2. Tréningre, workshopra jelentkezés: Amennyiben Felhasználó elküldi jelentkezését/regisztrációját a holisztikusno.hu oldalon meghirdetett tréningre, workshopra, Felhasználó tudomásul veszi, hogy a jelentkezésével egyetemben fizetési kötelezettsége keletkezik.
 1. Megszűnés

  Amennyiben Felhasználó bármilyen módon megsérti a felhasználási feltételek, abban az esetben egy figyelmezető üzenetet kap. Amennyiben továbbra is fennáll a felhasználási feltételek megsértésének esete, a holisztikusno.hu jogosult a regisztráció törlésére. 
 2. Viták
  1. Bármi nemű vita esetén a felek törekszenek arra, hogy tárgyalás és megbeszélés útján rendezzék a vitát. Ha ez nem vezet eredményre úgy bírósági úton rendezik azt.